bgimage
Sitemap  
                   
     
 Home Scriptiebegeleiding Achtergrond Contact
    Jacquelien foto

Achtergrond

Na mijn pensionering als hoogleraar bij de faculteit pedagogiek en onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1995), met als leeropdracht Jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, ben ik nog een tijdje als onderzoeker verbonden geweest aan het Verwey-Jonker instituut in Utrecht.

De laatste jaren leg ik mij toe op het begeleiden van studenten bij hun afstudeerscriptie. Voor enkele tientallen studenten heb ik dat mogen doen en - zoals het er uit ziet - tot veel voldoening aan beide kanten.

Al snel bleek dat het niet nodig is mij te beperken tot juridische studenten en studenten in de gedragswetenschappen. Een vuurproef was een student informatica (Shishoo Hu), die ruim binnen de termijn zijn titel haalde en als dank mijn eerste website heeft gebouwd.

Zelf ben ik afgestudeerd en gepromoveerd als jurist, heb gewerkt als advocaat en als hoofddocent inleiding Recht in Leiden. Na mijn promotie(1975) op een strafrechtelijk onderwerp in Amsterdam, ben ik als stafmedewerker bij het Sociaal en Cultureel Plan bureau gaan werken, in een interdisciplinair verband. De overstap naar een hoogleraarschap Sociale Hulpverlening bij de faculteit Andragologie in Amsterdam lag in de lijn, maar helaas werd deze faculteit in 1989 opgeheven, waarna ik bij de pedagogen en onderwijskundigen nog een aantal jaren onderwijs mocht geven en interessant onderzoek kon doen op het grensvlak tussen hulp en recht.

Klik hier voor mijn volledige cv met literatuurlijst.